Ympäristö & vastuullisuus

Ympäristö on Roswille tärkeä. Teemme yhteistyötä El-Kretsenin ja Ftin kanssa ympäristön suojelemiseksi ja nykyisen lakisääteisen tuottajavastuun mukaisesti.

Tuottajavastuu

Tuottajavastuu on sääntelyjärjestelmä, jonka tarkoituksena on luoda ympäristön kannalta kestävä yhteiskunta tulevaisuutta varten. Järjestelmä perustuu siihen, että tuottajan tulee vastata tuotteesta myös sen käytöstä poistamisen jälkeen.

Ruotsissa tuottajavastuu koskee nykyisen lainsäädännön mukaan kahdeksaa tuoteryhmää. Roswin valikoimasta näihin tuoteryhmiin kuuluvat paristot, sähkö- ja elektroniikkalaitteet (mukaan lukien taskulamput ja tietyt valaisimet) sekä pakkaukset.

Yhteistyö Ftin kanssa

Roswi AB tekee yhteistyötä FTI:n kanssa. FTI kerää ja kierrättää pakkaukset teollisesti. Roswi maksaa FTI:lle käyttämistään pakkauksista, ja FTI käyttää maksun pakkausmateriaalin kierrättämiseen uusien tuotteiden valmistamiseksi.

Yhteistyö El-Kretsenin kanssa

Roswi AB tekee yhteistyötä myös El-Kretsenin kanssa. El-Kretsen on toiminut vuodesta 2001 asti. Alan toimijat perustivat sen markkinoiden sähkö- ja elektroniikkaromun hävittämiseksi.